อยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว

อยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว

บทนำ

อาหารสำหรับคนไทยนอกจากข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักสำหรับคนไทยแล้ว คนไทยยังนิยม

รับประทานก๋วยเตี๋ยวเป็นหลัก ซึ่งจะพบเห็นได้โดยทั่วไป และหารับประทานได้ตลอดเวลา ไม่ว่า

จะเป็นมื้อเช้า กลางวัน เย็น และมื้อค่ำ ก๋วยเตี๋ยวที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันมีด้วยกันหลายชนิด เช่น

ก๋วยเตี๋ยวหมู ก๋วยเตี๋ยวไก่ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ฯลฯ ก๋วยเตี๋ยวจะเป็นอาหารจานด่วน เป็น

ที่นิยมของคนทั่วไป และแพร่หลายกว่าอาหารจานด่วนอื่นๆ และยังเป็นอาหารที่มีรสชาติถูกปาก

คนไทย มีราคาไม่แพงนัก

และในการรวบรวมสูตรก๋วยเตี๋ยวในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช ในการคิดสูตรอาหาร สำหรับใช้เป็นคู่มือในการ

ประกอบการอบรมให้กับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก ในโครงการ สร้างอาชีพเยาวชนเฉลิม

พระเกียรติฯ และร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุ

ครบ 72 พรรษา ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้คงจะมีประโยชน์แก่ทุกๆท่านเป็น

อย่างดี และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้วยความปรารถนาดีจากคณะผู้จัดทำ            

เทคนิคการขาย

1. การสร้างความมั่นใจให้ตนเอง

2. การแต่งกายและบุคคลิกภาพ

3. การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า

4. ความกระตือรือล้น

5. การให้บริการ


ปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสำเร็จในอาชีพขาย

1. ความรักในอาชีพขาย

2. ความตั้งใจ

3. การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

4. ความซื่อสัตย์

5. มีความพยายาม

6. มีความอดทนหลักบัญญัติ 10 ประการของผู้ประกอบการค้าอาหาร

1. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด และผูกผ้ากันเปื้อน

2. ตัดเล็บมือให้สั้นอยู่เสมอ และล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่บ่อยๆ โดยเฉพาะหลังจากการเข้าห้องน้ำ

และก่อนการปฏิบัติงาน

3. ไม่สูบบุหรี่ขณะปรุงและเสิร์ฟอาหาร

4. ไม่ไอ จาม และป้องกันมิให้น้ำลาย เสมหะ น้ำมูกลงในอาหาร

5. ไม่รับประทานอาหารขณะปฏิบัติงาน

6. ไม่จิ้มนิ้วมือลงในอาหารขณะปฏิบัติงาน

7. ล้างจาน ชาม ช้อน ภาชนะใส่อาหารให้สะอาด ( ควรคว่ำไว้ ) ปล่อยให้แห้งเองไม่ใช้ผ้าเช็ด

8. ปกปิดอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว อย่าให้แมลงวันตอม อย่าให้ฝุ่นละอองจับได้

9. จับตะเกียบ ช้อน ส้อม และอุปกรณ์อื่นๆ เฉพาะที่ด้ามเท่านั้น จับแก้วและจานชาม โดยไม่ให้นิ้ว

มือถูกภายในภาชนะ

10. ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเป็นประจำ หากมีอาการผิดปกติ ต้องรีบทำการรักษาให้หาย

ก่อน เมื่อมีบาดแผลแม้เล็กน้อย ต้องใช้พลาสเตอร์ปิดให้เรียบร้อย

“ คนสะอาด มือสะอาด อุปกรณ์ที่ใช้ปรุงและใส่อาหารสะอาด ปกปิดอาหารมิดชิด “เคล็ดลับในการทำก๋วยเตี๋ยวให้อร่อย

เนื่องจากก๋วยเตี๋ยวมีขายอยู่ทั่วไป หลายชนิด หลายประเภท มีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมู ก๋วยเตี๋ยวเรือ

ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ก๋วยเตี๋ยวไก่ ฯลฯ ส่วนประกอบคล้ายๆกัน ซี่งต้องพิถีพิถันในการเลือกซื้อและเลือก

ใช้ ดังนี้

เส้นก๋วยเตี๋ยว

ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ ควรเลือกเส้นที่มีสีขาวสะอาด ไม่มีกลิ่นหืนของน้ำมันขนาดของเส้นไม่โตมาก

ไม่หนามากและเส้นไม่ขาดก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก มี 2 ประเภท คือเส้นแห้งและเส้นสด ถ้าเป็นเส้นแห้งควรดูวันเดือนปีที่ผลิต

และวันหมดอายุของสินค้า โดยทั่วไปเส้นแห้งจะบรรจุในถุงพลาสติกปิดผนึกไว้เรียบร้อย

ถ้าเป็นเส้นสดควรเลือกเส้นที่ไม่แห้งจนเกินไป ไม่มีรา เส้นไม่ขาด ไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ ส่วนใหญจะเป็นเส้นแห้งที่บรรจุในถุงพลาสติก ควรดูส่วนผสมด้านข้างซอง

ถ้ามีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้ามากกว่าน้ำ เส้นหมี่จะเหนียวนุ่ม ดูวันเดือนปีที่ผลิต และวัน

หมดอายุของสินค้าบะหมี่ หมี่ซั่ว และบะหมี่หยก ในการเลือกซื้อบะหมี่ควรเลือกสีอ่อนๆ เช่น หมี่เหลือง เลือกสีเหลือง

อ่อนๆ ถ้าเป็นหมี่หยกเลือกสีเขียวอ่อนๆ มีปริมาณนวลไม่มาก และเส้นไม่แห้งเกินไป ไม่มีเชื้อรา

ลักษณะเส้นที่มีจำหน่ายในท้องตลาดจะมีทั้งเส้นขนาดเล็กและเส้นขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่กับความ

ต้องการของผู้บริโภคที่เลือกแป้งเกี๊ยว เลือกซื้อที่มีแผ่นบางและไม่หนาเกินไป มีแป้งนวลไม่มาก แผ่นแป้งไม่แห้ง ไม่แข็ง

และไม่แฉะเกินไป ไม่มีเชื้อรา และไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวจากแป้งวุ้นเส้น เลือกเส้นไม่ใหญ่เกินไป ไม่หัก และไม่ฟอกสีจนขาวเกินไป วุ้นเส้นที่จำหน่ายอยู่ในท้อง

ตลาดจะมี 2 ชนิด คือ ทำจากถั่วเขียวหรือจากแป้ง โดยดูส่วนผสมข้างซองว่าทำจากพืชชนิดไหนเส้นเซี่ยงไฮ้ มีลักษณะคล้ายเส้นก๊วยจั๊บ มีสีใสไม่ขุ่น มีจำหน่ายอยู่ในขณะนี้จะมีสีขาวใส และ

สีเขียวใส และมีลักษณะเส้นเหนียวนุ่มการลวกเส้นก๋วยเตี๋ยว

สิ่งสำคัญประการที่สองที่ทำให้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยเป็นที่ถูกใจผู้บริโภค คือ ต้องลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวใน

น้ำเดือดจัดๆ หากลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวในน้ำเดือดกรุ่นๆ เส้นอาจกระด้างไม่นุ่ม ถ้าเป็นเส้นบะหมี่สด

ก่อนลวกควรคลายเส้นให้แป้งนวลออกไป จึงนำไปลวก โดยลวกน้ำเดือดจัด 1 ครั้ง แล้วผ่านน้ำ

เย็น 1 ครั้ง ลวกด้วยน้ำเดือดอีก 1 ครั้ง จะได้เส้นบะหมี่ที่ใสและเป็นเงาเครื่องปรุงอื่นๆ

ต้องสดใหม่ เช่น เนื้อสัตว์ ถั่วงอก ผักบุ้ง ผักคะน้า ต้นหอม ผักชี และเครื่องปรุงรสอื่นๆ เช่น

ถั่วลิสงบด พริกป่น เป็นต้น เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยการต้มน้ำซุป

น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวมีความสำคัญมาก เพราะน้ำซุปจะต้องทั้งหอมและหวานโดยธรรมชาติ ไม่ใช่จาก

ผงชูรส น้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวแต่ละตำรับจะแตกต่างกัน แต่จะมีเครื่องปรุงและเครื่องเทศดังนี้กระดูกข้อวัว สำหรับทำซุปก๋วยเตี๋ยเนื้อวัว กระดูกข้อวัวมักมีมันสีเหลืองติดเนื้อสด ที่เหลือติด

กระดูกจะมีสีแดงสดกระดูกหมู เฉพาะที่เลือกใช้ต้มน้ำซุปมักนิยมเอียวเล้ง คือส่วนที่เป็นไขสันหลังหรือขาตูง คือส่วน

ที่เป็นท่อนขาหรือช่วงที่เป็นเชิงกราน แต่โดยทั่วไปมักนิยมเอียวเล้งกันมากกว่าโครงไก่ นิยมใช้โครงไก่ทั้งโครงต้มน้ำซุป เพราะสะดวกหาง่าย การใช้โครงไก่ต้มน้ำซุปก๋วยเตี๋ยว

นอกจากใช้กับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไก่แล้ว สามารถใช้กับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวหมูได้ด้วยกระดูกปลา ร้านที่ทำลูกชิ้นปลา มักใช้ประโยชน์จากตัวปลาที่นำมาทำลูกชิ้นอย่างคุ้มค่า คือเนื้อ

ทำลูกชิ้น หนังปลาชุปแป้งทอด และกระดูกปลาเอามาต้มทำน้ำซุป ซึ่งการทำน้ำซุปจากกระดูกปลา

จะต้องระวัง ต้มในน้ำเดือดจัดก็จะได้น้ำซุปที่หวานอ้อย อ้อยสดตัดเป็นท่อนๆ แล้วทุบพอแตก จะช่วยทำให้ก๋วยเตี๋ยวหวานและหอมโดยธรรมชาติรากผักชี เลือกที่สดใหม่และรากใหญ่ๆ เพื่อสะดวกแก่การมัดลงหม้อต้ม ส่วนรากผักชีขนาดเล็ก

ให้นำมาหั่น และโขลกละเอียด เพื่อการปรับปรุงกลิ่นเป็นเครื่องหมักเนื้อสัตว์เต้าเจี้ยวดำ เครื่องผักก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ควรจะต้องสับละเอียดพร้อมกับกระเทียมสด แต่

ก๋วยเตี๋ยวเรือ ( เนื้อ ) บางเจ้านิยมใช้เต้าเจี้ยวดำปรุงรสในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวด้วยกระเทียม ควรเลือกกระเทียมไทยเพราะได้กลิ่นหอมกว่า เมื่อจะใส่ในน้ำซุปให้บุบกระเทียมให้ช้ำ

จะให้สารที่มีกลิ่นฉุน ทำให้น้ำซุปหอมกลิ่นกระเทียมกระเทียมดอง ใช้เป็นเครื่องแต่งรสชาติและกลิ่นของน้ำซุปก๋วยเตี๋ยว ทั้งชนิดที่ใช้หมู เนื้อ โดยมัด

เป็นจุกหรือใส่เป็นหัวๆ พร้อมทั้งน้ำกระเทียมดองด้วยพริกไทย เป็นเครื่องเทศช่วยปรุงแต่ง บุบพอแตกหรือบดเป็นผงใส่น้ำซุป ช่วยดับกลิ่นคาวของ

เนื้อสัตว์ต่างๆได้เกลือ จำเป็นมากในการต้มน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวทุกชนิด โดยใส่พร้อมกระดูกหมู กระดูกวัว กระดูกปลารากคึ่นฉ่าย รากคึ่นฉ่ายต้องล้างให้สะอาดอย่างพิถีพิถัน เพราะเศษดินเกาะติดมาก ตัดส่วนที่เป็น

ใบไว้โดยหน้าก๋วยเตี๋ยว เช่นเดียวกับต้นผักชี ส่วนที่เป็นต้นและรากมัดต้มน้ำซุปพร้อมกระดูกผักชีฝรั่ง ผักชีฝรั่งมีกลิ่นหอมฉุน ซอยทั้งต้นและใบ ใส่ในก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ปัจจุบันนิยมนำมาต้มกับ

น้ำซุปด้วย โดยมัดเข้าด้วยกันใส่หม้อน้ำซุปอุปกรณ์การทำก๋วยเตี๋ยว

โดยทั่วไป ผู้ที่เคยประกอบอาหารมักมีความรู้ ประสบการณ์ การใช้อุปกรณ์ในการทำอาหาร เช่น

รู้จักการใช้กะทะสำหรับผัด ทอด การใช้หม้อสำหรับหุงต้ม เป็นต้น ในการประกอบอาหารเพื่อการ

ค้า นอกจากรู้จักอุปกรณ์แล้ว ต้องรู้หลักการคำนวณปริมาณในการทำด้วย ดังนั้นในการทำ

ก๋วยเตี๋ยวเพื่อเป็นมืออาชีพ จึงจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ต่างๆ และการดูแลรักษา

เพื่อให้ได้ประโยชน์คุ้มทุน1. ถ้วยตวง มี 2 ชนิด คือถ้วยสำหรับใช้ตวงของเหลว และสำหรับใช้ตวงของแห้ง

1.1 ถ้วยตวงของเหลว ส่วนใหญ่ทำด้วยแก้วหรือพลาสติกใส ถ้วยตวงแก้วมีราคาสูงแต่มีความ

คงทนกว่าถ้วยตวงพลาสติก ด้านข้างถ้วยตวงจะมีขีดบอกปริมาตร และตัวเลขกำกับบอกปริมาตร

เป็น 2 ระบบ คือ บอกเป็นออนซ์ได้แก่ 2,4,6,8 ออนซ์ และบอกเป็นถ้วยตวงได้แก่ ¼ , 1/3 , ¼ ถ้วย

ตวง การเลือกซื้อ ควรเลือกชนิดที่แสดงปริมาตรด้วยสีแดง ทำให้มองเห็นได้ชัด และปากถ้วยตวง

ควรเป็นพวย เพื่อสะดวกในการริน ส่วนด้านในถ้วยตวงควรเกลี้ยงเรียบเสมอกัน

1.2 ถ้วยตวงของแห้ง ส่วนใหญ่ทำจากอลูมิเนียม สแตนเลส หรือพลาสติก ใช้ตวงของแห้ง

ประเภทน้ำตาล เกลือ ข้าว แป้ง ฯลฯ และยังใช้ตวงเนื้อสัตว์และผักด้วย ถ้วยตวง 1 ชุดมี 4 ขนาด

คือ 1 , ½ , 1/3 , ¼ ถ้วย ถ้วยตวงเหล่านี้จะมีหูเล็กๆ หรือด้ามเล็กสำหรับถือ ควรให้หนาพอที่จะคง

รูปอยู่ได้ ที่จับแข็งแรงจะไม่หลุดหรือหัก ก้นแบนราบเสมอกัน ควรเลือกชนิดเป็นชุด มีห่วงร้อย

เป็นพวงติดกันเพื่อกันหาย ถ้าเป็นถ้วยพลาสติกควรเลือกชนิดทนความร้อนได้ มิฉะนั้นจะโค้งงอ

เมื่อตวงของร้อน ทำให้การตวงไม่แน่นอนได้

การตวงอาหาร

การตวงของเหลว เช่น น้ำมัน น้ำ เวลาตวงของเหลวใส่ลงในถ้วยที่ตั้งบนพื้นราบ ให้ระดับ

สายตามองที่ขีดบอกปริมาตรที่ต้องการตวงน้ำและของเหลวอื่น อ่านปริมาตรที่ต้องการจากส่วน

โค้งล่าง ตวงน้ำมันอ่านปริมาตรที่ต้องการจากส่วนโค้งบน

การตวงของแห้ง เช่น แป้ง น้ำตาลทราย เกลือ ข้าวสาร ฯลฯ ใช้ถ้วยตวงของแห้ง เวลาตวงให้

ตักของที่จะตวงใส่ถ้วยตามขนาดที่ต้องการให้พูน ใช้สันมีดที่ตรงหรือมีดปาด ปาดส่วนเกินออก

ให้เสมอของถ้วยตวง จะได้ปริมาตรที่ต้องการ2. ช้อนตวง ทำจากอลูมิเนียม พลาสติก หรือสแตนเลส ช้อนตวง 1 ชุด มี 4 ขนาด คือ 1 ช้อนโต๊ะ

1 ช้อนชา , ½ ช้อนชา และ ¼ ช้อนชา บางชุดอาจมี 1/8 ช้อนชาด้วย เวลาใช้ช้อนตวงที่ทำจาก

อลูมิเนียมอย่างที่ถือ จะทำให้หักง่าย เพราะอลูมิเนียมเปราะและเชื่อมไม่ได้


3. เครื่องชั่ง เครื่องชั่งใช้ชั่งส่วนผสมต่างๆ ตามน้ำหนักเป็นกรัม กิโลกรัม หรือบางเครื่องเป็นออนซ์

สำหรับการใช้ในบ้าน โดยทั่วไปใช้เครื่องชั่งที่มีความละเอียด 500 กรัม หรือ 1 กิโลกรัมก็พอ ตำรับ

ที่ใช้ชั่งจะมีความแน่นอนกว่าตวง ทั้งนี้ความแม่นยำของเครื่องขึ้นอยู่กับการใช้และการดูแลรักษา

ด้วย4. มีด ในการเตรียมอาหารแทบทุกขั้นตอนต้องใช้มีดเข้ามามีส่วนช่วยงานเสมอ ตั้งแต่การตัด ฝาน

ปอก หั่น สับ จึงไม่มีมีดเล่มใดในโลกนี้จะทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง ดังนั้นมีดจึงมีหลายขนาดต่างกัน

ทั้งใบมีด และด้ามมีด เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะอย่าง การเลือกซื้อมีดต้องพิจารณาถึง

ประเภทของมีด

1. มีดหั่น ( Chef or French Knife ) มีใบมีดยาว 8-10 นิ้ว ปลายแหลม ความกว้างของใบมีด

ส่วนที่ใกล้ด้ามถือ ควรกว้างอย่างน้อย 1 ½ นิ้ว เพื่อใช้ในการโยกตัวมีดขึ้นลงในขณะหั่น

2. มีดปอก ( Paring Knife ) ใบมีดจะสั้นประมาณ 2 ½ – 3 นิ้ว มีความกว้างหลายขนาด และ

หลายรูปร่าง อาหารที่ใช้มีดจะถือไว้ในมือ ถ้าเป็นการปอกแบบยุโรปจะปอกวนเข้าหาตัว ส่วน

ชาวไทยจะปอกออกจากตัว

3. มีดสับ ( Cleaver Knife or Meat Cleaver ) เป็นมีดมีน้ำหนัก ใช้สับเนื้อหมูและไก่5. ที่เปิดกระป๋อง ( Can Opener ) มีหลายแบบ ถ้ามีที่หมุนจะทำให้เปิดปากกระป๋องได้เรียบ

ไม่ต้องใช้แรงมาก บางอย่างมีที่เปิดขวดและเจาะรูในอันเดียวกัน ไม่ควรเลือกเปิดฝาเป็นรอย

ซิกแซกเพราะจะบาดมือ6. ชามผสม ( Mixing Bowls ) ทำด้วยแก้ว อลูมิเนียม เหล็กกล้าไร้สนิม หรือภาชนะเคลือบ มีหลาย

ขนาด ชุดหนึ่งมี 3 หรือ 4 ขนาด กันชามจะมน ไม่มีเหลี่ยมมุมเพราะสะดวกในการคลุกเคล้าอาหาร

เวลาใช้เลือกขนาดที่พอเหมาะกับปริมาณของอาหาร เพราะถ้าใหญ่เกินไปอาหารก็จะไปติดภาชนะ

เสียหมด ถ้าเล็กไปอาหารก็ล้นหก หากใช้แก้วใสจะมองเห็นอาหารชัด7. ทัพพีโปร่ง ( Sloted Spoon ) ใช้สรงอาหาร เพราะตัวทัพพีเป็นรูทำให้สะเด็ดน้ำมัน ใช้ตักข้าว

หรืออาหารที่มีน้ำน้อย มีรูปคล้ายช้อนแต่ใหญ่กว่า ทำด้วยทองเหลือง เหล็กกล้าไร้สนิม อลูมิเนียม

โลหะเคลือบ8. ตะกร้อลวกก๋วยเตี๋ยว ใช้สรงเส้นก๋วยเตี๋ยว เวลาลวกเส้นก๋วยเตี๋ยว ถั่วงอกขึ้นจากน้ำร้อน

ทำด้วยทองเหลือง เหล็กกล้าไร้สนิม อลูมิเนียม9. ทัพพีพวย ( Laddle ) ใช้ในการปรุงอาหารผัดทอด10. ทัพพีแบน ใช้ในการปรุงอาหารผัดทอด11. ที่กรอง ใช้กรองอาหารให้สะเด็ดน้ำ เป็นลวดตาข่าย แต่หยาบกว่าที่ร่อน มีด้ามยาวไว้จับ ควร

เลือกชนิดที่ไม่เป็นสนิม12. คีมหยิบอาหาร รูปร่างคล้ายกรรไกร ใช้คีบอาหารออกจากภาชนะ หรือคีบเนื้อสัตว์ เพื่อไม่ให้

สัมผัสกับอาหารที่จะเสิร์ฟผู้บริโภค13. ที่คั้นน้ำผลไม้ ใช้คั้นน้ำมะนาว14. เขียง ใช้รองเมื่อหั่นอาหาร มีหลายรูปร่างแล้วแต่ผู้ผลิต เช่น สี่เหลี่ยม กลม ควรเลือกชนิดที่มี

น้ำหนักเบาทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ทำความสะอาดง่าย เขียงที่ซื้อใหม่ควรแช่เขียงในน้ำเกลือ กันมอด

แมลง หรือทาเขียงด้วยน้ำมัน ผึ่งแดดลมให้แห้งและทำซ้ำๆ เพื่อกันมิให้เขียงแตก เขียงที่ดีเป็น

เขียงที่ทำจากไม้มะขาม15. ครก ใช้สำหรับโขลกส่วนผสมของอาหารให้ละเอียดตามต้องการ มีทั้งครกหิน และครกดิน

ควรเลือกที่เป็นหินเนื้อแข็ง ก่อนใช้ควรขัดให้ผิวด้านในเรียบแน่นก่อนด้วยทราย เพื่อมิให้มีเศษ

หินผสมลงไปกับอาหารขณะโขลก16. หม้อต้มน้ำซุป มีลักษณะเฉพาะ มีช่องแบ่งสำหรับทำน้ำซุป น้ำลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวในหม้อเดียว

กัน ทำด้วยสแตนเลส17. กระทะ มีขนาดเล็กใหญ่ ดูที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนบุคคล ควรเลือกกระทะที่ทำด้วย

วัสดุทนความร้อนสูง กระจายความร้อนสม่ำเสมอ รวดเร็ว เช่น กระทะอลูมิเนียมหล่อ เหล็กหล่อ

ใช้ทอดอาหารได้ดี หูหรือด้ามจับแข็งแรง18. ตะหลิว ใช้สำหรับผัดอาหารในกระทะ ควรเลือกแบบที่ด้ามถือยกสูงกว่าใบมีดปาด เพื่อจะได้

สะดวกในการสอดพลิกกลับอาหาร มีน้ำหนักเบา ชนิดที่มีรูเหมาะที่จะใช้ตักอาหารที่ต้องการให้

น้ำมันหยด19. ถาด ทำด้วยวัสดุต่างๆกัน เช่น อลูมิเนียม เหล็กผสมดีบุก ภาชนะเคลือบ มีหลายรูปลักษณ์

เช่น สี่เหลี่ยม กลม ลึกหรือตื้น20. เครื่องบดอาหาร ประกอบด้วยโถแห้ง ใบมีดเล็กๆที่คมและแข็งแรง 3-4 ใบ อยู่ที่ก้นโถ มีปุ่ม

บังคับความเร็วที่ฐานของตัวเครื่อง มีหลายความเร็ว ใช้บดพริก ของแห้ง บดแต่ละครั้งไม่ควร

นานเกิน 3 วินาที21. เตาแก๊ส ในการทำก๋วยเตี๋ยว ใช้เตาแก๊สชนิดที่มีแต่หัวเตาสำหรับหุงต้มเครื่องมือทำความสะอาด1. อ่างล้างชาม ทำด้วยวัสดุต่างๆ เช่น อลูมิเนียม เหล็กไร้สนิม เครื่องเคลือบ พลาสติกหินขัด

ควรเลือกใช้วัสดุที่ไม่จับคราบไขมัน น้ำมัน ล้างทำความสะอาดง่าย ขนาดใหญ่พอเหมาะกับการ

ล้าง ถ้าไม่มีที่ล้างชามโดยเฉพาะ ควรใช้กะละมังใบใหญ่แทน2. ฝอยขัด ทำจากวัสดุหลายชนิด เช่น ฝอยเหล็ก พลาสติก และใยแก้ว ควรเลือกให้เหมาะกับ

ภาชนะที่จะขัด3. ที่ใส่สบู่ ควรเลือกชนิดที่มีรูเล็กๆ ที่ก้นภาชนะ เพื่อช่วยให้ระบายน้ำ4. ที่คว่ำชาม นิยมทำด้วยลวดเหล็กเคลือบพลาสติก ใช้เป็นที่คว่ำชามที่ล้างแล้วให้แห้งก่อนเก็บ

เข้าที่
                                                @waiwai_thailand 
 
  
view